TEATED

28.04 - 01.05. 2017
Loksa ja Keila 
noortekohtumine
Harjumaa - minu kodu II

06.05.2017
Räimeretk KIHNU
 

Kirjuta oma soovidest aadressil:  lahemaalooduskool(ätt)gmail.com

2016. aasta keeleteo tiitlile jäi pärast Emakeele Seltsi juhatuse sõela kandideerima 28 mullust keeletegu, mille seas ka Lahemaa Looduskooli Lõiminguprojektid multikultuursetele lastele eestikeelses klassis/koolis.
Aasta keeleteokonkursil antakse välja kaks auhinda: peaauhind ja rahvaauhind. Peaauhinna otsustavad taasiseseisvunud Eesti haridus- ja teadusministrid, rahvaauhind selgitatakse avaliku hääletuse teel, mis kestab 8. märtsi keskööni. Igaühel on võimalik anda oma hääl
.:
 https://www.hm.ee/et/keeletegu2016

Lahemaa Looduskoolis toimus 2016. aastal 5 noortekohtumist, kestusega 20 päeva, kus osales 126 õpilast Loksa , Kristiine ja Kadrioru Saksa Gümnaasiumist. Pooltel erines kodune keel eesti keelest, pooled olid eestikeelsest kodust. 
Kandvaks teemaks oli loodus ja pärandkultuur, merekultuur. Põhiline eesmärk oli julgustada ja toetada multikultuurses kodus kasvavaid, kuid eestikeelses koolis õppivaid põhikooli noori eesti keeles suhtlemisel ja spetsiifilise sõnavara (loodusained, ajalugu, kohustuslik kirjandus jne) omandamisel, kasutades erinevaid tegevusi ja aktiivõppemeetodeid. Ühest noortekohtumisest „Avastame Eestimaad“ on Youtube’is ka sama pealkirjaga film. Tulemus: silmaring on avardunud, sõnavara on laienenud, väärtushinnangud on muutunud sõbralikumaks, õpimotivatsioon on paranenud, huvi eesti kultuuri suhtes on kasvanud, tekkinud on eestikeelne suhtlusringkond, lisaks suhtlemisele vajadusel ka aidatakse üksteist erinevates tegevustes.


Olgu tervitatud aasta 10230 (2017), mis on NOORTE-,
METSKITSE-, TURTELTUVI-, VIIRPUU-, SINIPAELÖÖLASE-, MUGULJUURE-, KUKESEENE- JA LEEDMULLA AASTA!


Tegevused

Lahemaa Looduskool
on loodud selleks,
et kohtuksid looduse
ja pärandkultuuri huvilised
ning selle vahendajad.

Lahemaa Looduskool 
juhib Sinu liikumist radadel,
kus turismibussid ei sõida, 
annab võimaluse kasutada
oma meeli looduses liikumisel
ja nautida vaikuse hääli
ning märgata elukeskkonna
muutumist ajas.

Mis?  Õuesõppetunnid ja -päevad  
Matkad  Meeskonnakoolitused 

Säästva arengu koolitused õpetajatele
Õppepraktikad  Matka- ja õppereisid

Kus?
Põhitegevus on valdavalt Ida-Harjumaal.
Kutsume avastama: Mohni saart;

Pärispea ja Juminda poolsaart;
Eru, Hara ja Kolga lahte;
Loobu ja Valgejõe ürgorgu; Jugasid ja joastikke;  
Muuksi muinasküla, Vihasoo, Kolgaküla
Kolga
mõisavaldusi jne

Kellele?
Teretulnud on kõik,
kel huvi avastada Eestimaad
ja iseennast looduse koosluses. 

Tule perega, grupiga, klassiga,
kolleegidega...
Loe lisaks

Mohni saar
Matkajuhiga retk saarel kestab 4-6 tundi. Tutvume saare looduskoosluste ja pärandkultuuriga. Vajalik mitmekesisel pinnasel liikumise jalats. 
Täpsem info: 5148614

Loe lisaks

Viru raba

Matkajuhiga retk rabas kestab 3-5 tundi. 
Esimene laudtee avamisest möödub tänavu 30 aastat.
Tutvume raba tekkimise ja ökosüsteemiga.
Täpsem info: 5206385

 
 

Eritellimused

Koostame erineva kestvuse ja raskusega matkamarsruudi
vastavalt Teie soovile.
Kirjutage:
lahemaalooduskool@gmail.com