TEATED

28.04 - 01.05. 2017
Loksa ja Keila 
noortekohtumine
Harjumaa - minu kodu II

06.05.2017
Räimeretk KIHNU
 

Kirjuta oma soovidest aadressil:  lahemaalooduskool(ätt)gmail.com

2016. aasta keeleteo tiitlile jäi pärast Emakeele Seltsi juhatuse sõela kandideerima 28 mullust keeletegu, mille seas ka Lahemaa Looduskooli Lõiminguprojektid multikultuursetele lastele eestikeelses klassis/koolis.
Aasta keeleteokonkursil antakse välja kaks auhinda: peaauhind ja rahvaauhind. Peaauhinna otsustavad taasiseseisvunud Eesti haridus- ja teadusministrid, rahvaauhind selgitatakse avaliku hääletuse teel, mis kestab 8. märtsi keskööni. Igaühel on võimalik anda oma hääl
.:
 https://www.hm.ee/et/keeletegu2016

Lahemaa Looduskoolis toimus 2016. aastal 5 noortekohtumist, kestusega 20 päeva, kus osales 126 õpilast Loksa , Kristiine ja Kadrioru Saksa Gümnaasiumist. Pooltel erines kodune keel eesti keelest, pooled olid eestikeelsest kodust.
Kandvaks teemaks oli loodus ja pärandkultuur, merekultuur. Põhiline eesmärk oli julgustada ja toetada multikultuurses kodus kasvavaid, kuid eestikeelses koolis õppivaid põhikooli noori eesti keeles suhtlemisel ja spetsiifilise sõnavara (loodusained, ajalugu, kohustuslik kirjandus jne) omandamisel, kasutades erinevaid tegevusi ja aktiivõppemeetodeid. Ühest noortekohtumisest „Avastame Eestimaad“ on Youtube’is ka sama pealkirjaga film. Tulemus: silmaring on avardunud, sõnavara on laienenud, väärtushinnangud on muutunud sõbralikumaks, õpimotivatsioon on paranenud, huvi eesti kultuuri suhtes on kasvanud, tekkinud on eestikeelne suhtlusringkond, lisaks suhtlemisele vajadusel ka aidatakse üksteist erinevates tegevustes.


Olgu tervitatud aasta 10230 (2017), mis on NOORTE-,
METSKITSE-, TURTELTUVI-, VIIRPUU-, SINIPAELÖÖLASE-, MUGULJUURE-, KUKESEENE- JA LEEDMULLA AASTA!

Kolgaküla ja Valgejõe ürgorg